Atmaksas politika

Abonementu iegādes un naudas atmaksas nosacījumi

Svarīgi

Visi “Memby” plāni ir beztermiņa ar iespēju noteikt minimālo saistību periodu.

Pēc šī pirkuma plāns tiks automātiski atjaunots ik pēc 30 dienām, līdz atcelsiet plānu sava konta iestatījumu lapā. Par turpmāko automātisko plāna atjaunošanu informēsim ar SMS palīdzību, kā arī mācību platformā 5 dienas pirms abonementa beigām.

Ja jūsu izvēlētais plāna periods ir 3 vai 9 mēneši, plāns tiks automātiski atjaunots pēc noteiktā perioda un turpināsies līdz plāna atcelšanai.

Ja vēlaties atcelt savu abonementu pirms noteiktā perioda beigām, tiks piemērota priekšlaicīgas atcelšanas maksa.

Pakalpojumu izmantošana un apmaksa

1. Lai izmantotu maksas Pakalpojumus, Lietotājam ir jāizvēlas kāds no Vietnē piedāvātajiem Pakalpojumu komplektiem, tādējādi iegādājoties “Memby” abonementu (turpmāk – Dalība).

2. Dalība ir beztermiņa, izņemot Noteikumos paredzētos gadījumus, un turpinās līdz izbeigšanai saskaņā ar Noteikumiem. Dalība var tikt apturēta Noteikumos atrunātajos gadījumos.

3. Lietotājs var izvēlēties beztermiņa Dalību bez minimālā pienākuma izmantot iegādāto Pakalpojumu komplektu (turpmāk – Dalība bez plāna) vai arī Dalību, kurā ir noteiktas minimālās saistības, izmantojot iegādāto Pakalpojumu komplektu (turpmāk – Dalība ar plānu).

4. Izvēloties Dalību ar plānu, Lietotājs apņemas izmantot Pakalpojumu komplektu laika periodā, kas nav īsāks par attiecīgajā Dalības plānā norādīto. Izvēloties Dalību ar plānu, Pakalpojuma komplekta pasūtīšanas brīdī Vietnē norādītās atlaides tiek piemērotas uz laiku, kurā Lietotājs apņemas izmantot attiecīgo Dalības plānu visīsākajā laikā (turpmāk – Atlaides).

5. Dalība stājas spēkā un izvēlētie Pakalpojumi tiek sniegti no dienas, kad “Memby” kontā tiek ieskaitīta attiecīgā Pakalpojumu plāna samaksa.

6. Viens Dalības norēķinu periods sastāv no 30 (trīsdesmit) dienām (turpmāk – Norēķinu periods). Norēķinu periodi var nesakrist ar mēneša kalendārajām dienām. Vietnē un Noteikumos par vienu mēnesi tiek uzskatītas 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, ja vien nav skaidri norādīts citādi.

7. Lietotājs var norēķināties par Dalību, izmantojot šādus maksājuma veidus: ◦ -  maksājumu karte; ◦ -  maksājums internetbankā.

8. Atbalstītās maksājumu kartes un internetbankas ir norādītas Vietnē. Saskaņā ar dažādiem maksājumu plāniem var būt lietojams tikai viens no Vietnē norādītajiem maksāšanas veidiem.

9. Norēķinoties ar maksājumu karti, maksājumi tiks veikti periodiski, katrā reizē apmaksājot vienu Norēķinu periodu. Pirmais norēķins ir par pašreizējo Norēķinu periodu, pārējās reizes – par katru nākamo Norēķinu periodu.

10. Norēķinoties ar maksājumu karti, Lietotājs piekrīt, ka periodiskie maksājumi tiks veikti bez Lietotāja atsevišķas piekrišanas, katru mēnesi pirms katra jauna Norēķinu perioda sākuma noskaitot naudu no Lietotāja maksājumu kartes.

11. “Memby” ir tiesības ieturēt maksājumu no Lietotāja maksājumu kartes līdz attiecīgā Norēķinu perioda sākumam. Parasti nauda no maksājumu kartes tiks noskaitīta vienu dienu pirms jaunā Norēķinu perioda sākuma. Izvēloties šo apmaksas veidu, Lietotājs uzņemas atbildību, ka “Memby” naudas pieprasījuma iesniegšanas brīdī bankā vai maksājumu iestādē Lietotāja kontā ir atbilstošā naudas summa. Ja nepieciešamo summu no Lietotāja maksājumu

Informācija par atteikuma tiesībām

Mums ir svarīgi, lai katra skolēna “Memby” pieredze būtu pēc iespējas labāka. Pēc abonementa iegādes “Memby” atmaksās ieskaitīto naudu, ja atcelsiet pirkumu 14 dienu laikā no pakalpojuma apmaksas dienas.

“Maksājuma datums” šajā atmaksas politikā nozīmē preces vai pakalpojuma iegādes datumu. Atmaksa tiks veikta tikai tad, ja pieprasījums tiks saņemts attiecīgajam Pakalpojumam noteiktajā atmaksas termiņā.

Piezīme! Atmaksa nav piemērojama 7 dienu izmēģinājuma plānam. Izmēģinājuma plāna gadījumā, pakalpojums uzskatāms par uzsāktu ar skaidru patērētāja piekrišanu un pilnībā sniegtu. Ar šo Lietotājs ir informēts, ka 14 dienu atteikuma tiesības nav piemērojams izmēģinājuma plānam.

Lai atceltu plānu 14 dienu laikā, lūdzu, sazinieties ar mums: rakstot uz e-pastu:

info@memby.lv;

zvanot uz tālr. numuru:
+371 67 717 258;

vai sazinoties ar palīdzības centru vietnē
memby.lv vai app.memby.lv

Lai atceltu plānu pirms noteiktā perioda beigām, to var izdarīt tikai izņēmuma gadījumos, sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu. Ja patiešām vēlaties atcelt abonementu pirms noteiktā perioda beigām, tiks piemērota priekšlaicīgas atcelšanas maksa. Maksa tiek aprēķināta, skaitot 10 € par katru mēnesi, kurā izmantojāt “Memby” Pakalpojumus. Atcelšanas maksa nepārsniegs 60 €. Piemēram, ja jums ir 9 mēnešu plāns, ko izmantojāt divus mēnešus, atcelšanas maksa būs 20 eiro.